Diecezja Warszawsko-Praska
Życzenia świąteczne biskupa Marka Solarczyka (video)
20 kwietnia 2019 roku

Życzenia świąteczne biskupa Marka Solarczyka.

- Niech ten czas Świąt umocni naszą wzajemną jedność, to co będzie wielkim darem i mocą wspólnoty. To co Chrystus przynosił jako Zmartwychwstały, życząc i objawiając, że dar Bożego Pokoju jest nam ofiarowany niech będzie naszym doświadczeniem, ale również naszym darem, który zaniesiemy innym – życzy z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego biskup pomocniczy Diecezji Warszawsko-Praskiej Marek Solarczyk.

Dod. Jakub Troszyński 20.04.2019 o 15.59, akt. 20.04.2019 o 16.02