Diecezja Warszawsko-Praska
Liturgia Męki Pańskiej (video)
19 kwietnia 2019 roku, Konkatedra na Kamionku

W Wielki Piątek w kościołach nie sprawowano Mszy Świętej. Liturgii Męki Pańskiej w konkatedrze na Kamionku przewodniczył biskup Romuald Kamiński.

Liturgia celebrowana w Wielki Piątek składa się z czterech części. Pierwszą z nich jest liturgia słowa z opisem Męki Pańskiej.

- Siostry i Bracia, jesteśmy bardzo wdzięczni najmłodszemu z apostołów, że tak bardzo skrzętnie opisał wszystko to, co działo się po wyjściu z Wieczerniku, aż do złożenia w grobie. To jedna wielka katecheza. Jan także skorzystał, bo uczestniczył w niej przez cały czas i dał i daje do tej pory świadectwo – powiedział biskup Romuald Kamiński.

- My już nie spotkamy Pana Jezusa na drodze krzyżowej, ale codziennie odbywają się nasze drogi krzyżowe. Tam mamy możliwość spotykania naszych sióstr i braci, żeby zachować się tak jak Matka, tak jak Szymon, tak jak Weronika czy też może nawet nieudolnie, ale być blisko drugiego człowieka jak niewiasty jerozolimskie - zaznaczył biskup warszawsko-praski.

- Zrozumiała jest obecność Matki, ale jakże niezwykłej nagrody doczekał się Szymon. Uwierzył. Dana mu była łaska wiary, A Weronika od tego wydarzenia otrzymała imię – Vera icona – prawdziwe oblicze. Czas zamienił to wydarzenia na jej imię. Jakie to jest wielkie wyróżnienie dla człowieka kiedy otrzymuje niezatarty ślad samego Zbawiciela. A my zapamiętajmy – królewską sprawą jest służyć, pomagać, podnosić, ocierać łzy, wspomagać, towarzyszyć w drodze do Nieba - zaapelował.

Po homilii biskupa Romualda Kamińskiego i zakończeniu liturgii słowa nastąpiły kolejne części: adoracja Krzyża, która była centralnym punktem tego dnia, a następnie Komunia Święta. Celebrację zakończyła procesja z Najświętszym Sakramentem do Grobu Pańskiego.

Dod. Jakub Troszyński 20.04.2019 o 1.00, akt. 20.04.2019 o 1.10