Diecezja Warszawsko-Praska
Msza Święta Krzyżma (video)
18 kwietnia 2019 roku, Katedra Warszawsko-Praska

W Wielki Czwartek dziękujemy za ustanowienie sakramentu kapłaństwa i posługę kapłanów. Przed południem w Katedrze Warszawsko-Praskiej Mszy Świętej Krzyżma z udziałem duchownych z terenu całej diecezji przewodniczył biskup Romuald Kamiński.

Podczas Eucharystii biskup Romuald Kamiński poświęcił krzyżmo święte i pobłogosławił inne oleje. Duchowni odnowili przyrzeczenia kapłańskie.

- Chcemy dziś podziękować naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, że otrzymaliśmy łaskę powołania, wybrania, namaszczenia i posłania. Pragnę każdego z osobna serdecznie powitać, a te wyrazy powitania i serdecznego podziękowania za tę wspólnotę składam na ręce naszego seniora biskupa Kazimierza, na ręce biskupa Marka i obecnych tutaj jubilatów - przywitał zebranych w bazylice katedralnej biskup Romuald Kamiński.

- W ostatnich dniach wiele mówi się o podobnej świątyni w sercu Paryża. Tamtejsi kapłani, dzisiaj i pewnie przez najbliższe lata, będą musieli poszukiwać Domu dla celebracji. Łączymy się z nimi i uświadamiamy sobie jak wielką łaską jest mieć swój Dom Boży - podkreślił.

Ordynariusz diecezji zaapelował o wzajemne wsparcie: codzienność naszej posługi staje się pod wieloma względami coraz trudniejsza, ale nie znaczy to, że tracimy w sobie radość wynikającą z powołania do kapłaństwa. Im cięższy jest krzyż, tym większe jest rozlanie łaski. Znamy siebie wzajemnie bardzo dobrze. Do nas w pierwszej kolejności należy zastosować słowa św. Pawła Apostoła z Listu do Galatów: Jeden drugiego brzemiona noście. Bądźmy wyczuleni na sprawy naszego brata kapłana.

Pasterz Diecezji Warszawsko-Praskiej dziękował także osobom świeckim: mamy też wielu braci i sióstr świeckich, którzy w sposób ogromnie odpowiedzialny towarzyszą nam w naszej służbie. Są podobni do tych, którzy towarzyszyli Jezusowi w Jego dziele głoszenia zbawienia. Oni są także dzisiaj z nami bardzo licznie. Widzę, że nawet całymi rodzinami. Wszyscy jak tutaj jesteśmy, wspólnota kapłańska, bardzo Wam serdecznie za to towarzyszenie, za Waszą miłość i odpowiedzialność dziękujemy.

- Drodzy Bracia w Chrystusowym kapłaństwie, dziękuję Bogu za dar powołania każdego z Was i za wszystkie dni Waszej wiernej służby samemu Jezusowi oraz Jego ludowi. Wszyscy mamy świadomość, iż jako kapłani przeżywamy różnorodne trudne chwile, czasami słabniemy w powołaniu i także upadamy. Pragnę zapewnić o mojej modlitwie i o taką proszę. Jednocześnie z szacunkiem i wdzięcznością patrzę na tych, którzy pomimo życiowych przeciwności i utrapień dnia codziennego, w cichości i prawości serca, wiernie i z oddaniem, realizują swoją kapłańską misję. Módlmy się wzajemnie o umocnienie każdego z nas w służbie Jedynego i Wiecznego Kapłana. Prośmy Ducha Świętego o moc do posługi i radość płynącą z wiary. Niech też nieustannie wspiera nas Maryja, pierwsza Uczennica Pana i troskliwa Matka Kapłanów - zakończył biskup Romuald Kamiński parafrazując słowa z listu pasterzy Kościoła w Polsce obecnych na 382. Zebraniu Plenarnym KEP w Warszawie, w dniu 14 marca 2019 r., który skierowany jest do wszystkich kapłanów.

Dod. Jakub Troszyński 18.04.2019 o 15.18, akt. 18.04.2019 o 21.45