Diecezja Warszawsko-Praska
Prezentacja adhortacji posynodalnej „Christus vivit” (nagranie video)
2 kwietnia 2019 roku

Podsumowaniem XV Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów na temat: „Młodzi, wiara i rozeznawanie powołania”, który obradował niemal przez cały październik 2018 r. w Watykanie, jest przedstawiona na początku kwietnia adhortacja apostolska Ojca Świętego Franciszka „Christus vivit” do młodych i całego Ludu Bożego.

Na zwołanej z tej okazji konferencji prasowej dokument przedstawiali delegaci KEP na wspomniany Synod: bp Marek Solarczyk, przewodniczący Rady Episkopatu ds. młodzieży, bp Marian Florczyk, delegat KEP ds. Duszpasterstwa Sportowców. W konferencji uczestniczyli także: rzecznik KEP ks. Paweł Rytel-Andrianik, delegatka polskiej młodzieży na spotkanie przedsynodalne Karolina Błażejczyk oraz Mateusz Godek z portalu ewangelizacyjnego godly.com.

Na znaczenie adhortacji jako dokumentu poświęconego życiu z Bogiem i wierze młodych ludzi zwrócil uwagę bp Solarczyk. - Nie możemy zapomnieć o trzech kluczowych momentach tego dokumentu. Pierwszy, że sensem działania Kościoła jest człowiek, w tym przypadku młody człowiek. Druga przestrzeń, to określone formy służby młodemu człowiekowi, a trzecia, to treść tej służby. W ramach tych form Ojciec Święty w adhortacji zwrócił uwagę, że z jednej strony mamy być tymi, którzy poszukują młodego człowieka, a z drugiej – stworzenie mu przestrzeni do wzrostu – tłumaczył. Zauważył, że treścią wspomnianej służby, dawania przestrzeni wzrostu jest głównie kerygmat jako środek do spotkania z Bogiem, a formą – towarzyszenie młodym na ich drodze.

Biskup Marian Florczyk podzielił się własną refleksją nad tytułem adhortacji „Christus vivit” (Chrystus żyje) oraz co papież w tym dokumencie mówi do młodzieży, jaka jest jego koncepcja młodego człowieka. - Większość ludzi, w tym młodzieży, ma koncepcje Chrystusa historycznego. Tymczasem Chrystus to nie jest przeszłość, ale dzisiejsza rzeczywistość. Chrystus zmartwychwstał i żyje! I spotkania z Nim powoduje rozwój, sprawia, że mlody człowiek dojrzewa. Z kolei młodość wg Franciszka to nie okres życia między 16 i 29 rokiem życia, ale stan wnętrza człowieka, stan jego ducha i serca. Stan aktywny: marzeń, rabanu, ale i niepokoju o przyszłość – relacjonował.

Karolina Błażejczyk zwróciła uwagę na mnogość w adhortacji odwołań do przemówień papieża ze Światowych Dni Młodzieży. - To pokazuje, że ŚDM są ważne na drodze duszpasterstwa młodzieży. Że są one odpowiedzią na potrzeby ludzi młodych. [...] Młodzi szukają dziś autentycznych świadków. W samym spotkaniu przedsynodalnym było to bardzo podkreślane. Dlatego ważne też są w adhortacji odniesienia do innej adhortacji - „Gaudete et exultate” o świętości w życiu codziennym. Ma to pokazać, że każdy z nas może być autentycznym świadkiem realizującym świętość w swoim codziennym życiu – mówiła. -

Czytając adhortacje czułem, że papież stoi po stronie młodych. Czuć w niej ojcowską opiekę. Ważne przy tym, że papież mówi, co w nas, młodych, jest piękne, fascynujące i inspirujące, ale i rzuca wyzwania oraz stawia diagnozę odnośnie np. pewnego napięcia między ludźmi młodymi a duchowieństwem, któremu także stawia zadania w stosunku do młodych. Zdecydowanie jest to adhortacja nie tylko dla ludzi młodych – mówił z kolei Mateusz Godek.

Dod. Marcin Tafejko 4.04.2019 o 16.33