DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Wystawa multimedialna „Śladami Jezusa” (relacja video)
29 marca 2019 roku

- Jeśli chcemy chodzić śladami Jezusa, to najważniejszy jest czas od Wieczernika, poprzez Golgotę, do Niedzieli Zmartwychwstania i powrót do Wieczernika, by przyjąć Ducha Świętego. Odtąd historia zbawienia trwa nadal już w naszym życiu - przekonywał kard. Kazimierz Nycz podczas otwarcia w Świątyni Opatrzności Bożej wystawy "Śladami Jezusa".

Także obecny podczas inauguracji bp Romuald Kamiński zwrócił uwagę, że jeśli na różne sposoby Bóg przemawiał do człowieka, to przez Jezusa Chrystusa przemówił do nas osobiście. - Każde pokolenie wymaga w tym przekazie pewnej korekty. Obecne pokolenia potrzebują i innego języka, i obrazu, innego sposobu przemawiania, by do nich dotrzeć z tak ważną, Dobrą Nowiną - mówił.

„Śladami Jezusa” jest multimedialną, edukacyjno-kulturalną podróżą do Jerozolimy czasów Chrystusa, którą można odbywać do 9 czerwca br.

Dod. Marcin Tafejko 1.04.2019 o 16.00, akt. 1.04.2019 o 16.01