DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Doroczna uroczystość Legionu Maryi (relacja video, nagranie homilii)
23 marca 2019 roku

23 marca 2019 r. w parafii katedralnej św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika miała miejsce Msza Święta, pod przewodnictwem bp. Romualda Kamińskiego. Legion Maryi diecezji warszawsko-praskiej obchodził doroczną uroczystość zwaną: „Acies”.

- Naszym podstawowym powołaniem jest bycie Dzieckiem Bożym, uczniem Chrystusa. Do tego zaprasza nas sam Bóg. Na to powinniśmy zwracać uwagę codziennie, czy jesteśmy na właściwym kursie - mówił bp Romuald Kamiński

- Matkę Najświętszą bardzo często nazywamy naszą przewodniczką do nieba, orędowniczką, naszą matką. Ona wszystkie te zadania zbiera w sobie. Ona jest najlepszym wzorcem i przewodnikiem w drodze do nieba - podkreślał

Dod. Marcin Tafejko 25.03.2019 o 13.49