Diecezja Warszawsko-Praska
Zmiany w harmonogramie pracy Kurii
25 marca 2019 roku – Kuria nieczynna

W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – 25 marca 2019 roku (poniedziałek), kuria będzie nieczynna.

Zapraszamy od wtorku, w godzinach 9.00 – 14.00

Ks. Dariusz Szczepaniuk
Kanclerz Kurii

Dod. Joanna Solak 22.03.2019 o 10.26, akt. 22.03.2019 o 11.41