Diecezja Warszawsko-Praska
Spotkanie formacyjne dla kapłanów święconych w roku 2003 i wcześniej
4 kwietnia 2019 roku, Aula Kurialna, ul. Floriańska 3

W czwartek, 4 kwietnia o godzinie 15.00
w Auli Kurialnej (ul. Floriańska 3)
będzie miało miejsce spotkanie formacyjne
adresowane do kapłanów święconych w roku 2003 i wcześniej
(16 lat kapłaństwa i więcej).

Konferencja poświęcona będzie ochronie małoletnich w Kościele:

  • Normy ochrony dzieci i młodzieży oraz zasady praktyk duszpasterskich w Diecezji Warszawsko-Praskiej
  • Dyrektorium dotyczące zasad funkcjonowania w Internecie kościelnych podmiotów publicznych oraz osób duchownych Diecezji Warszawsko-Praskiej
  • Ustalenia ws. ochrony małoletnich w Kościele na spotkaniu papieża Franciszka z przewodniczącymi Episkopatów w Watykanie w lutym 2019 roku

Prelegentem będzie ojciec dr Adam Żak SJ, koordynator ds. ochrony dzieci i młodzieży przy Konferencji Episkopatu Polski.

Zaproszenie obejmuje Księży Wikariuszy oraz Rezydentów.

Obecność obowiązkowa, ewentualne usprawiedliwienia prosimy kierować do Księdza Kanclerza.

Serdecznie zapraszamy

przygotowujący spotkanie
Ks. Kazimierz Gniedziejko
Ks. Piotr Klimek

Dod. Joanna Solak 21.03.2019 o 13.47, akt. 26.03.2019 o 8.30