Diecezja Warszawsko-Praska
Kurs wychowawcy kolonijnego
5-7 kwietnia 2019 roku, Parafia MB Częstochowskiej w Wołominie

Parafia MB Częstochowskiej zaprasza na kurs wychowawcy kolonijnego. Kurs odbędzie się w dniach 5-7 kwietnia.

Więcej informacji u ks. Tomasza Połomskiego, pod numerem telefonu: 600 029 963.

Dod. Jakub Troszyński 15.03.2019 o 14.23, akt. 15.03.2019 o 14.32