Diecezja Warszawsko-Praska
Śp. ks. prał. Adam Krukowski
Zmarł 13 marca; pogrzeb 15-16 marca 2019 roku

Kuria Biskupia Warszawsko-Praska zawiadamia:

W środę, 13 marca 2019 roku,
ok. godz. 8.30, na plebanii Parafii Św. Jerzego Męczennika,
w wieku 72 lat,
w 48. roku kapłaństwa

zmarł

ś. † p.
ks. prał. Adam Krukowski

Proboszcz Parafii Św. Jerzego Męczennika w Zielonce-Bankowej,
b. proboszcz Parafii katedralnej Św. Michała Archanioła i Św. Floriana Męczennika,
wieloletni spowiednik WSD DW-P

Ksiądz Adam urodził się 12 maja 1946 roku w Zakłodziu.

Pochodził z Parafii Znalezienia Krzyża Świętego w Mokrymlipiu (Diec. Zamojsko-Lubaczowska).

Święcenia kapłańskie przyjął rąk Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6 czerwca 1971 roku.

Jako wikariusz pracował w Parafiach: Św. Mikołaja w Tarczynie (1971-1973; AW) i Św. Anny
w Piasecznie (1973-1977; AW) a następnie w warszawskich parafiach Chrystusa Króla na Targówku (1977-1983) oraz Św. Marii Magdaleny na Wawrzyszewie (1983-1988; AW).

17 grudnia 1988 roku został mianowany proboszczem Parafii Św. Wawrzyńca w Gliniance.
Po upływie bez mała pięciu lat, 22 czerwca 1993 roku objął urząd proboszcza Parafii
MB Anielskiej w Warszawie-Radości a po następnych trzech latach, 22 czerwca 1996 roku,
bp Kazimierz Romaniuk mianował go proboszczem parafii katedralnej Św. Michała Archanioła i Św. Floriana Męczennika na warszawskiej Pradze. Tę funkcję Ksiądz Adam pełnił do 28 sierpnia 2009 roku, kiedy to objął urząd proboszcza Parafii Św. Jerzego Męczennika
w Zielonce-Bankowej.

Przez dwie kadencje był członkiem Rady Kapłańskiej: z nominacji bp. Romaniuka (1992-1997) i z wyboru (1997-2002). W latach 1996-2009 nieprzerwanie pełnił funkcję wicedziekana Dekanatu Praskiego. Od października 2000 roku był spowiednikiem Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Biskup Kazimierz Romaniuk odznaczył go przywilejem rokiety i mantoletu (24 grudnia 1996) a następnie jako kanonika honorowego powołał do Kapituły Katedralnej (24 grudnia 2002). Abp Sławoj Leszek Głódź podniósł go do godności kanonika gremialnego tejże Kapituły (2 października 2005).

Kapłan skromny, serdeczny, życzliwy, o wielkim sercu, otwarty na każdego człowieka, gorliwy duszpasterz – przez wszystkich kochany i ceniony.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się
w Parafii Św. Jerzego Męczennika

(ul. Paderewskiego 56/60, Zielonka):

– w piątek, 15 marca
od godz. 18.00 możliwość modlitwy przy trumnie
godz. 19.00 Msza Święta dla Dekanatu i Parafian

– w sobotę, 16 marca
o godz. 11.00 Msza Święta pogrzebowa
pod przewodnictwem bp. Romualda Kamińskiego

po Mszy Świętej przewiezienie ciała Zmarłego
na Cmentarz Bródzieński i złożenie w kwaterach kapłańskich.

Dobry Jezu, okaż Księdzu Adamowi swoje miłosierdzie!

Dod. Joanna Solak 13.03.2019 o 10.16, akt. 14.03.2019 o 20.18