Diecezja Warszawsko-Praska
XIV Marsz Świętości Życia (relacja video, nagranie homilii)
7 kwietnia 2019 roku

Warszawski Marsz przeszedł w niedzielę 7 kwietnia spod kolumny Zygmunta na rynku Starego Miasta, Krakowskim Przedmieściem do bazyliki Świętego Krzyża. Tegorocznym hasłem były słowa „Tato to ja!", zwracające uwagę na rolę ojcostwa w rodzinie.

- Ojciec, to wyjątkowe zadanie i powołanie. Kiedy tato dowiaduje się, że spodziewają się z żoną dziecka, pierwszym jego zadaniem jest umieć wysłać odpowiedni sygnał do małżonki, że było to pragnieniem jego serca i wielką radością. By mamę umocnić. I drugi etap, od narodzenia do momentu, do kiedy ten ich „skarb” usamodzielni się – trzeba dać z siebie wszystko, by młodemu człowiekowi zapewnić wszystko, co jest mu potrzebne – przekonywał bp Romuald Kamiński w katedrze warszawsko-praskiej podczas Mszy Św. poprzedzającej XIV Marsz Świętości Życia.

W tym roku chcemy promować i wskazywać niezastąpioną rolę ojca w każdej rodzinie. Przypomniana będzie m. in. nauka zawarta w adhortacji św. Jana Pawła II „Familiaris consortio”. Polski papież pisał, że prawdziwa miłość małżeńska zakłada i wymaga, aby mężczyzna żywił głęboki szacunek dla równej godności kobiety: „Nie jesteś jej panem — pisze św. Ambroży — lecz mężem, nie służącą otrzymałeś, ale żonę… Odpłać życzliwością za życzliwość, miłość wynagrodź miłością". Mężczyzna winien żyć ze swą żoną „w szczególnej formie przyjaźni osób".

W tym dokumencie Jan Paweł II wskazuje cztery najważniejsze zadania chrześcijańskiego ojca:

  • odpowiedzialność za życie poczęte pod sercem matki
  • troskliwe pełnienie obowiązku wychowania, dzielonego ze współmałżonką
  • praca, która nigdy nie rozbija rodziny, ale utwierdza ją w spójni i stałości
  • świadectwo dojrzałego życia chrześcijańskiego, które skutecznie wprowadza dzieci w żywe doświadczenie Chrystusa i Kościoła.

Wzorem lat ubiegłych pod bazyliką katedralną zorganizujemy zbiórkę pomocy dla domu samotnej matki w Zielonce.

Program na plakacie:

Dod. Jakub Troszyński 12.03.2019 o 18.05, akt. 9.04.2019 o 11.17