DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
XIV Marsz Świętości Życia
7 kwietnia 2019 roku

Zapraszamy na XIV Marsz Świętości Życia, który odbędzie się w niedzielę 7 kwietnia i będzie przebiegał pod hasłem: „Tato to ja”. Rozpoczęcie o godzinie 11.00 w Archikatedrze Warszawskiej oraz w Katedrze Warszawsko-Praskiej

W tym roku chcemy promować i wskazywać niezastąpioną rolę ojca w każdej rodzinie. Przypomniana będzie m. in. nauka zawarta w adhortacji św. Jana Pawła II "Familiaris consortio". Polski papież pisał, że prawdziwa miłość małżeńska zakłada i wymaga, aby mężczyzna żywił głęboki szacunek dla równej godności kobiety: „Nie jesteś jej panem — pisze św. Ambroży — lecz mężem, nie służącą otrzymałeś, ale żonę ... Odpłać życzliwością za życzliwość, miłość wynagrodź miłością". Mężczyzna winien żyć ze swą żoną „w szczególnej formie przyjaźni osób".

W tym dokumencie Jan Paweł II wskazuje cztery najważniejsze zadania chrześcijańskiego ojca:

  • odpowiedzialność za życie poczęte pod sercem matki
  • troskliwe pełnienie obowiązku wychowania, dzielonego ze współmałżonką
  • praca, która nigdy nie rozbija rodziny, ale utwierdza ją w spójni i stałości
  • świadectwo dojrzałego życia chrześcijańskiego, które skutecznie wprowadza dzieci w żywe doświadczenie Chrystusa i Kościoła.

Wzorem lat ubiegłych pod bazyliką katedralną zorganizujemy zbiórkę pomocy dla domu samotnej matki w Zielonce.

Program na plakacie:

Dod. Jakub Troszyński 12.03.2019 o 18.05, akt. 13.03.2019 o 6.52