Diecezja Warszawsko-Praska
Dzień skupienia dla lektorów i ceremoniarzy
23 marca 2019 roku, WSD DW-P, ul. Mehoffera 2

Wielkopostny Dzień Skupienia
dla lektorów i ceremoniarzy
23 marca 2019 roku
WSD DW-P, ul. Mehoffera 2

Temat: Sakrament Pokuty i Pojednania.

Program obejmuje:
przyjazd do Seminarium
konferencja
adoracja Najświętszego Sakramentu
warsztaty (o przygotowywaniu Modlitwy Powszechnej)
obiad
po obiedzie czas rekreacji, który można wykorzystać na grę w piłkę na boisku seminaryjnym (warto zabrać ze sobą strój sportowy)
celebracja Sakramentu Pokuty i Pojednania
Msza Święta
kolacja
  • Zgłoszenia do 20 marca do ks. Łukasza Trzaski – sms pod nr tel. 662 213 846 (imię i nazwisko oraz parafia).
  • Koszt udziału w dniu skupienia – 10 zł

Serdecznie zapraszamy!

Ks. Konrad Biskup
Diecezjalny Duszpasterz Lektorów

Ks. Łukasz Trzaska
Diecezjalny Duszpasterz Ceremoniarzy

Dod. Joanna Solak 11.03.2019 o 14.40, akt. 22.03.2019 o 12.04