Diecezja Warszawsko-Praska
Sakrament bierzmowania w Katedrze W-P (relacja video, nagranie homilii)
8 marca 2019 roku

8 marca 2019 roku w parafii katedralnej św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika miała miejsce Msza Święta z sakramentem bierzmowania, którego udzielił ks. bp Romuald Kamiński

- Sakrament to znak widzialny niewidzialnej łaski, a więc nie jesteśmy w stanie ogarnąć tego wielkiego daru, który ogarnia nasze wnętrze i nas buduje, umacnia. To, co przeżywamy to znaki zewnętrzne. Po nich orientujemy się, jakiego rodzaju jest to dar. Jest to dar sakramentalny - mówił bp Romuald Kamiński

- Największym dawcą darów, na którego hojność liczymy to jest Bóg. Dzisiaj przychodzimy po ten dar od Boga. Pytamy, po co jest nam potrzebny ten dar i jakiej jakości, jakiego rodzaju jest? Co dzięki temu darowi otrzymamy? Co w nas zafunkcjonuje? - dodawał

- Nie można przejść obojętnie obok Dnia Kobiet. Z całego serca życzymy niewiastom, aby Matka Boża upraszała dla nich potrzebne moce i dziękujemy za to, co jest taką szczególną kobiecą posługą w naszym życiu i to trwanie na wysokich standardach. Niech błogosławieństwo umocni także te życzenia - mówił bp Romuald Kamiński

Dod. Marcin Tafejko 9.03.2019 o 17.30, akt. 9.03.2019 o 17.30