DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Spotkanie formacyjne dla księży święconych w latach 2004-2013
14 marca 2019, Aula Kurialna

Serdecznie zapraszamy do udziału w sesji formacyjnej Księży Wikariuszy i Rezydentów święconych w latach 2004-2013.

14 marca 2019 roku, Aula Kurialna (ul. Floriańska 3), w godzinach: 15.30 – 17.15.

Program:

  • Nieszpory (prosimy o zabranie II t. Liturgii Godzin)
  • słowo Księdza Biskupa
  • konferencja: ks. prof. dr hab. Marek Tatar, Duchowość a psychologia
  • konferencja: p. dr Barbara Pęczkowska, Neurologia dla duchownych
  • rozmowy przy kawie

Obecność obowiązkowa.

Ewentualne usprawiedliwienie nieobecności prosimy kierować do Ks. Kanclerza.

Zespół Formacji Permanentnej

Dod. Joanna Solak 19.02.2019 o 12.56, akt. 21.03.2019 o 13.39