Diecezja Warszawsko-Praska
Wielkopostne rekolekcje dla organistów AD 2019
12-14 marca 2019 roku; zapisy do 1 marca 2019 roku

Komisja Organistowska zawiadamia, iż tegoroczne Rekolekcje Wielkopostne dla Organistów obu Diecezji Warszawskich odbędą się w dniach od 12-14 marca 2019 roku, w domu rekolekcyjnym w Zalesiu Górnym przy Parafii św. Huberta (ul. Białej Brzozy 23).

Rozpoczęcie we wtorek o godz. 10.30, zakończenie we czwartek około godz. 15.00. Koszt uczestnictwa (150 zł) pokrywa parafia.

Ćwiczenia duchowe są połączone z elementami formacji liturgicznej. Ogłoszenie w parafii, że w tych dniach organista będzie nieobecny z powodu uczestnictwa w rekolekcjach zamkniętych, może być budujące dla parafii. Uprzejmie proszę Wielebnych Księży Proboszczów o powiadomienie swoich organistów i o umożliwienie im wzięcia udziału w rekolekcjach.

Ze względów organizacyjnych organiści proszeni są o zgłoszenie udziału do Komisji Organistowskiej Kurii Warszawsko-Praskiej listownie lub telefonicznie: 22 786 26 43
do 1 marca 2019 roku.

Z pozdrowieniami w Chrystusie Panu

ks. prał. Jan Andrzejewski
Przewodniczący Komisji Organistowskiej DW-P

Dod. Joanna Solak 14.02.2019 o 11.12, akt. 14.02.2019 o 11.15