Diecezja Warszawsko-Praska
Wspomnienie św. Franciszka Salezego, patrona dziennikarzy oraz prasy katolickiej
24 stycznia 2019 roku

Od 1923 roku, decyzją Papieża Piusa XI, św. Franciszek Salezy
jest patronem dziennikarzy i prasy katolickiej.

Szczególną i serdeczną modlitwą otaczam wszystkich,
którzy w naszej Diecezji pracują w przestrzeni medialnej:
- w Radiu Warszawa 106,2 FM
- w Tygodniku „Idziemy”
- w SalveNET
- w Biurze Prasowym
- a także wszystkich Diecezjan, którzy swoją pracą zawodową związani są mediami.

Niech Wasza posługa kreowania przestrzeni medialnej przynosi każdemu z Was radość i osobistą satysfakcję.

Podejmujcie z ufnością to wielkie zadanie, o którym Benedykt XVI mówił:
Świat współczesny wpatruje się w media i ufa mediom … Ufając mediom, ufa i wam. W takiej sytuacji w szczególny sposób musicie pamiętać o waszej odpowiedzialności. … Rozpoznawajcie wartość tego powołania i jego godność (homilia, 23 września 2007).

Niech św. Franciszek Salezy wyprasza każdej i każdemu z Was łaski potrzebne w codziennej służbie Bogu i Kościołowi, bliźnim i prawdzie.

Ogarniam Was modlitwą i pasterskim błogosławieństwem

+ Bp Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski

Dod. Joanna Solak 24.01.2019 o 11.08, akt. 28.01.2019 o 11.38