Diecezja Warszawsko-Praska
Komunikat w sprawie wpisu księdza Dunin-Borkowskiego
14 stycznia 2019 roku

Zarówno duchowni, jak i świeccy są oburzeni wpisem księdza Jacka Dunin-Borkowskiego na portalu społecznościowym. Nie po raz pierwszy kapłan ten w sposób niegodny zachowuje się w przestrzeni Internetu.

Ksiądz Dunin-Borkowski dwukrotnie otrzymał już upomnienia kanoniczne. Ponieważ nie zastosował się do nich, władza diecezjalna nałoży na niego środki karne przewidziane prawem kościelnym.

Dyrektor Biura Prasowego
Jakub Troszyński

Dod. Jakub Troszyński 14.01.2019 o 21.04, akt. 14.01.2019 o 21.05