Diecezja Warszawsko-Praska
Zapowiedź Synodu Młodych Diecezji Warszawsko-Praskiej

Warszawa, 11 stycznia 2019 roku

Nr 37/BD/2019

DEKRET

Mając na uwadze duszpasterską troskę o wychowanie młodego pokolenia, z nadzieją owocnego przeprowadzenia Synodu Młodych Diecezji Warszawsko-Praskiej, niniejszym powołuję Zespół przygotowawczy wspomnianego dzieła.

Wstępne opracowanie struktury Synodu oraz zakresu zagadnień, których będą dotyczyły podejmowane prace, powierzam księdzu biskupowi Markowi Solarczykowi, przewodniczącemu Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży w KEP, we współpracy z księdzem Emilem Parafiniukiem, Dyrektorem Krajowego Biura Organizacji ŚDM i księdzem Michałem Dziedzicem, Dyrektorem Wydziału Duszpasterstwa Młodzieży.

Proszę o włączenia w dzieło synodalne przedstawicieli młodzieży i środowisk zatroskanych o religijne wychowanie i rozwój młodego pokolenia.

Prace Synodu Młodych Diecezji Warszawsko-Praskiej rozpoczną się we wrześniu 2019 roku.

Na podejmowane zadania z serca błogosławię

+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski

Dod. Joanna Solak 14.01.2019 o 10.15, akt. 11.07.2019 o 13.55