Diecezja Warszawsko-Praska
Sprawozdania za rok 2018 – ZALEGŁOŚCI
Upłynął termin składania sprawozdań
Wszystkie Parafie przekazały dokumentację - serdecznie dziękujemy.

Przypominamy Wielebnym Księżom Proboszczom o obowiązku złożenia corocznych sprawozdań duszpasterskich i finansowych.

Proszę o dotrzymanie terminu 31 stycznia 2019 roku – na bazie sprawozdań parafialnych przygotowywane jest sprawozdanie diecezjalne dla Stolicy Apostolskiej.

Sprawozdanie finansowe należy złożyć u Księdza Ekonoma, zaś duszpasterskie w sekretariacie Księdza Kanclerza.

Z kapłańskim pozdrowieniem

Ks. Dariusz Szczepaniuk
Kanclerz Kurii

Dod. Joanna Solak 2.01.2019 o 12.36, akt. 27.02.2019 o 10.53