DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Życzenia świąteczne Biskupa Romualda Kamińskiego (video)
25 grudnia 2018 roku

- Boże Narodzenie jest wydarzeniem, które nas onieśmiela, kiedy rozważamy wielką dobroć Boga, który przychodzi do nas, aby nas przygarnąć do siebie. Rozpoczyna się wielkie dzieło zbawienia. Dziękujemy Bogu za tę wielką Jego łaskawość - mówi Biskup Romuald Kamiński.

- Zauroczeni miłością samego Boga pragniemy również coś zmienić w naszym życiu. Pragnę, aby te życzenia były płynące z serca do serca, aby były wiarygodne. Przede wszystkim życzę wewnętrznego pokoju, bo przychodzący Jezus jest Księciem Pokoju. Ten pokój wypływa z dobroci Boga. Jeśli Bóg gości w naszym sercu, to pierwszy owoc tego wydarzenia to pokój wynikający z jedności z Bogiem - podkreśla Biskup Warszawsko-Praski.

- Życzę, byśmy zachowali ciszę w naszych sercach. Ten wewnętrzny hałas bardzo nas rozbija i niszczy - dodaje.

- Pragnijmy wspólnie naszego umocnienia w wierze, bo wiara nadaje sens naszemu życiu. Wiara to takie dziecięce, ufne powierzenie się samemu Bogu - apeluje Biskup Romuald Kamiński.

Dod. Jakub Troszyński 25.12.2018 o 10.05, akt. 25.12.2018 o 10.08