DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Spotkanie opłatkowe w Kurii Warszawsko-Praskiej
21 grudnia 2018 roku

21 grudnia w Kurii Warszawsko-Praskiej odbyło się spotkanie opłatkowe. Podczas uroczystości harcerze ze Szczepu 211 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych przekazali biskupowi Romualdowi Kamińskiemu oraz biskupowi Markowi Solarczykowi Betlejemskie Światło Pokoju.

Galeria zdjęć
Dod. Jakub Troszyński 21.12.2018 o 21.38, akt. 21.12.2018 o 21.40