DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Wigilia bez Granic
24 grudnia 2018 roku

Dzieło „Wigilia Bez Granic” zaczyna się zaproszeniem cudzoziemców do polskich rodzin na wigilijną wieczerzę, ale na tym się nie kończy. Poznanie przez cudzoziemców tego intymnego i wspólnotowego klimatu jaki jest podczas Wigilii w dalszej kolejności w ciągu roku ma być rozwijany w ramach systematycznych spotkań i budowę oraz utrwalanie relacji przez realizację wspólnych projektów, współpracy gospodarczej, poznawania polskiej kultury i historii, nauki polskiego języka i wzajemną pomoc.

Wiele szczegółów na ten temat, m. in. jak można przyłączyć się do akcji, znajduje się na stronie www.WigiliaBezGranic.com. Dyrektorem dzieła jest Pan Ryszard Krzyżkowski: Ryszard.Krzyzkowski@IMSchuman.com; tel. 570 990 686.

W projekt mogą zaangażować się także proboszczowie zapraszając do udziału w Wigilii bez Granic swoich parafian (materiały są do pobrania).

Dod. Jakub Troszyński 19.12.2018 o 14.33, akt. 19.12.2018 o 14.35