Diecezja Warszawsko-Praska
Diecezjalna Caritas – podziękowanie za pomoc poszkodowanym w wybuchu kamienicy przy ul. Siedleckiej 34.

Warszawa, 30 listopada 2018 r.

PODZIĘKOWANIE

Rok temu, 7 listopada o godz. 21.30 doszło do wybuchu i pożaru kamienicy przy ul Siedleckiej 34 w Warszawie. Poszkodowanych zostało wiele praskich rodzin.

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej wraz z władzami Dzielnicy Praga-Północ oraz Parafią Najświętszego Serca Jezusowego przy ul. Kawęczyńskiej 53 przystąpiła do akcji niesienia pomocy pogorzelcom. Ze zbiórki przykościelnej dokonanej w Bazylice Księży Salezjanów uzyskano kwotę 10.007,93 zł. Na konto naszej Caritas wpłynęło 40.000,00 zł wsparcia przekazanego przez KGHM Polska Miedź S.A. oraz 8.910 zł, pochodzących z wpłat indywidualnych darczyńców. W sumie Caritas dysponowała łączną kwotą 58.917,93 zł.

Środki te zostały przeznaczone zarówno na pomoc doraźną, jak zakup wyposażenia nowych mieszkań pogorzelców. We współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Północ wsparcia udzielono 15 rodzinom, którym opłacono faktury na łączną wartość 48.167,81 zł. Pozostająca do wydania kwota w wysokości 10.750,12 zł jest do dyspozycji rodzin, z którymi jesteśmy w stałym kontakcie.

Wszystkim osobom zaangażowanym w niesienie pomocy ofiarom dramatu wybuchu i pożaru kamienicy przy ul Siedleckiej 34 składam serdeczne podziękowanie za postawę solidarności, wrażliwość na nieszczęście drugiego człowieka i przekazane ofiary.

Ks. Kamil Chojnacki
Dyrektor Caritas DW-P

Dod. Joanna Solak 30.11.2018 o 10.17, akt. 30.11.2018 o 10.20