DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Popiełuszko – Pamiętam
Ogólnopolska akcja zbiórki pamiątek po Błogosławionym

Popiełuszko – Pamiętam
Ogólnopolska akcja zbiórki
pamiątek po Błogosławionym

W związku z oczekiwaną kanonizacją ks. Jerzego Popiełuszki oraz rosnącym zainteresowaniem jego osobą, Muzeum i Ośrodek Dokumentacji Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki oraz Parafia św. Stanisława Kostki prowadzą akcję Popiełuszko-Pamiętam. Istotą akcji jest ogólnopolska zbiórka listów pisanych przez ks. Jerzego, pamiątek po nim i zdjęć z jego osobą.

Zbierane są nie tylko dokumenty ale także ich kopie, tak, aby nie uszczuplić bezcennych domowych archiwów.

Pozyskane pamiątki wejdą w skład zasobów Ośrodka Dokumentacji Życia i Kultu Błogosławionego Jerzego Popiełuszki, będą mogły stać się częścią ekspozycji muzealnej, udostępnione również zostaną badaczom i popularyzatorom księdza Jerzego. Zebrane artefakty udostępnione zostaną również w specjalnym „Wirtualnym Muzeum Pamięci”.

Diecezja Warszawsko-Praska jest partnerem tej akcji. Organizatorzy proszą o nagłośnienie prowadzonej kwerendy.

Posiadacze pamiątek proszeni są o kontakt pod adresem e-mail: pamiatki@muzeumkspopieluszki.pl

Szczegóły akcji dostępne są na stronie www.popieluszko-pamietam.pl

Dod. Joanna Solak 29.11.2018 o 14.44