DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Loretańskie drogowskazy - Żyć Eucharystią i Słowem Bożym
7-9 grudnia 2018 roku, Loretto

Loretańskie drogowskazy:
Żyć Eucharystią i Słowem Bożym
7-9 grudnia 2018 roku

Jeżeli zaniedbamy Eucharystię, jak będziemy mogli zaradzić naszej nędzy?

Czy można nie odczuwać potrzeby dłuższego zatrzymania się przed Chrystusem obecnym w Najświętszy Sakramencie na duchowej rozmowie, na cichej adoracji w postawie miłości?

Czy można rozwijać życie duchowe bez oddychania Słowem Bożym dniem i nocą?

Ten sam Jezus – żywy, prawdziwy, zmartwychwstały, który dwa tysiące lat temu objawił się uczniom – towarzyszy w drodze także nam; także nam wyjaśnia Pisma i także dla nas łamie chleb.

Rekolekcje dla wszystkich pragnących głębiej i z większą świadomością przeżywać Eucharystię i spotykać się z Bogiem w Jego Słowie.

  • W programie: Eucharystia, konferencje, lectio divina, adoracja, wspólnota
  • zapewniamy noclegi i wyżywienie.
  • rozpoczęcie w piątek, godz. 18.00; zakończenie w niedzielę, godz. 15.00.
  • zapisy i informacje:

Serdecznie zapraszamy!

Dod. Joanna Solak 27.11.2018 o 10.48