DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Źródła życia konsekrowanego
15 listopada 2018 roku, Aula Kurii Biskupiej

Publikujemy materiały ze spotkania formacyjnego przełożonych domów zakonnych w Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Spotkanie miało miejsce 15 listopada 2018 roku, w Auli Kurii Biskupiej (ul. Floriańska 3).

Homilię i konferencję wygłosił ks. Grzegorz Zagórowski, ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego naszej Diecezji.

W homilii mówił:

Konferencję poświęcił tematyce: Zatroskanie ojczyznę.

Dod. Joanna Solak 15.11.2018 o 14.21, akt. 15.11.2018 o 14.30