Diecezja Warszawsko-Praska
Konferencje rejonowe DW-P
14 listopada 2018 roku, WSD DW-P

Prawie 300 księży uczestniczyło w konferencjach rejonowych Diecezji Warszawsko-Praskiej. We wtorek i w środę w Wyższym Seminarium Duchownym na Tarchominie kapłani omawiali tematy dotyczące Synodu o młodzieży w odniesieniu do praktyki duszpasterskiej w diecezji, norm ochrony dzieci i młodzieży oraz inne najważniejsze aktualnie sprawy. Ważnym punktem obrad były także zadania na najbliższą przyszłość, m.in. realizacja programu duszpasterskiego 2018/2019.

Tematem wystąpienia Biskupa Warszawsko-Praskiego Romualda Kamińskiego, który przewodniczył konferencjom, były dwa niedawno opracowane dokumenty. Normy ochrony dzieci i młodzieży oraz zasady praktyk duszpasterskich w Diecezji Warszawsko-Praskiej obowiązują od kilku tygodni. Są wyrazem troski o dobro najmłodszych członków wspólnoty Kościoła oraz determinacji w zakresie ich ochrony przed zagrożeniami. - Musimy zrobić wszystko, żeby kształtować przyszłe pokolenia w czystości, sami będąc czystymi – podkreślił biskup Romuald Kamiński.

Drugi dokument – Dyrektorium dotyczące zasad funkcjonowania w Internecie kościelnych podmiotów publicznych oraz duchownych Diecezji Warszawsko-Praskiej jest dopełnieniem Norm. Zawiera wytyczne w zakresie realizowania misji ewangelizacyjnej duchownych w sieci. - To dokument, który przypomina jak wielkim dobrodziejstwem mogą być media społecznościowe. Pokazuje jak z tych narzędzi korzystać z pożytkiem dla Kościoła i całej wspólnoty – zaznaczył biskup Romuald Kamiński.

Biskup pomocniczy diecezji Marek Solarczyk, który był uczestnikiem Synodu o młodzieży w Rzymie mówił o przebiegu obrad oraz o wypracowanych, podczas spotkania duchownych z całego świata, wnioskach. Jak podkreślał, młodzi ludzie wyrażali potrzebę rozeznawania swojego życiowego powołania przy udziale i towarzyszeniu kapłanów. Podstawowym miejscem, gdzie księża mogą spełniać taką rolę są parafie i lokalne wspólnoty – wykazywać otwartość i zaangażowanie w codziennej pracy duszpasterskiej – przypominał.

Biskup Romuald Kamiński zapowiedział organizację w przyszłym roku diecezjalnego Synodu, w którym będą mogli wziąć udział przedstawiciele młodzieży. Takie wydarzenie byłoby przedłużeniem Synodu rzymskiego w celu pogłębiania jego duchowych korzyści i przybliżania młodych ludzi do Boga.

Wystąpienie księdza profesora Tomasza Wielebskiego było poświęcone programowi duszpasterskiemu 2018/2019 pt. „Duch, który umacnia miłość”, którego głównym celem jest motywowanie do wypełniania zadań wynikających z przyjęcia sakramentu bierzmowania. Jest to podjęcie misji ucznia-misjonarza dającego chrześcijańskie świadectwo w rodzinie, pracy i społeczeństwie.

Podczas konferencji rejonowych księża zostali zapoznani także szczegółowo z przepisami RODO. W kontekście tego prawa ksiądz Maciej Miętek wyjaśniał praktyczne kwestie związane np. z monitoringiem czy w przypadku utraty lub uszkodzenia danych.

Galeria zdjęć
Dod. Jakub Troszyński 14.11.2018 o 18.24, akt. 14.11.2018 o 18.27