DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
O zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego – w 50-lecie encykliki Humanae vitae
22 listopada 2018 roku, Nobla 16

Parafia MB Nieustającej Pomocy
zaprasza na wykład otwarty
poświęcony treściom zawartym w encyklice
Papieża Pawła VI Humanae vitae.

22 listopada 2018 roku
godz. 19.30 - dom parafialny, III piętro

25 lipca 1968 roku została podpisana przez Papieża Pawła VI i zaprezentowana encyklika O zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego – Humanae vitae.

Dla Ojca Świętego był to jeden z najtrudniejszych dokumentów pontyfikatu, który okupił wielkim osobistym cierpieniem; towarzyszyło mu niezrozumienie, opór, odrzucenie.

W 1969 roku we wstępie do Komentarzu teologów moralistów środowiska krakowskiego do encykliki Kardynał Karol Wojtyła pisał:

Na encyklikę Humanae vitae musimy spojrzeć pod kątem tej świadomości Kościoła, jaką ukształtował Sobór Watykański II. (…)

Urząd Nauczycielski oraz jego funkcja czyli Magisterium w Kościele służy do tego, aby cały Lud Boży mógł wytrwać w prawdzie pochodzącej od Boga: w prawdzie wiary i moralności zarazem, w prawdzie transcendentnej a przecież „wypisanej w sercach” ludzkich (Rz 2,15), w prawdzie, która może się różnić od najbardziej nawet obiegowych i narzucających się opinii. (…)

Tę właśnie odpowiedzialność Ojciec św. Paweł VI podjął wobec całego Kościoła i ludzkości w encyklice Humanae vitae, stając się najbardziej autorytatywnym i najbardziej autentycznym „świadkiem boskiej i katolickiej prawdy” (KK 25). Miał przy tym pełną świadomość, że przez tę prawdę i On sam i Kościół z nim zjednoczony staje się „znakiem, któremu sprzeciwiać się będą” (Łk 2,34), i dał tej świadomości wyraz.

Encyklika bowiem dotyka w swej treści najbardziej kluczowych problemów ludzkiego życia i postępowania. Tłumaczy ona, że prawdziwa miłość małżeńska jest nieodłączna od obowiązku rodzicielstwa, że miłości takiej odpowiada rodzicielstwo świadome, natomiast nie godzi się z nią antykoncepcja.

Prawda encykliki Humanae vitae sięga więc sumień ludzkich, wchodzi w sferę uwrażliwienia na wartości najbardziej – rzec można – człowiecze i osobowe. Dotyka tak ważnej dla człowieka sprawy, jaką jest panowanie nad popędem seksualnym pod kątem planowania prokreacji: świadome rodzicielstwo zawiera bowiem możliwość i potrzebę etycznej regulacji poczęć.

Światło encykliki wydobywa na jaw sprawy odwieczne i stawia je w kontekście współczesności.

Pełen tekst Komentarza znajdziesz tutaj.

Dod. Joanna Solak 13.11.2018 o 13.31, akt. 13.11.2018 o 13.32