DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości (relacja video, nagranie homilii)
Listopad 2018 roku

Uroczysta Msza Święta w bazylice katedralnej św. Floriana Męczennika i Michała Archanioła była centralnym punktem obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w diecezji warszawsko-praskiej. W uroczystości wzięło udział licznie zgromadzone duchowieństwo oraz wierni, w tym jubilat prof. Stanisław Michnowski, który 11 listopada świętował 100. rocznicę swoich urodzin. Homilię wygłosił bp Romuald Kamiński, ordynariusz diecezji warszawsko - praskiej.

- Cenny dar wolności i niepodległości. 100-letnia rocznica odzyskania niepodległości skłania do refleksji nad naszym stosunkiem do wolności, naszą miłością do Ojczyzny, przywiązaniem, solidarnością z Narodem, jego kulturą, tradycją i wiarą - mówił bp Romuald Kamiński

- Co oznacza słowo Ojczyzna? Najmądrzej będzie, jeżeli będziemy o niej myśleli jako o Matce, a najlepiej Matce kochającej, nawet jeśli w ziemskim życiu nie doświadczyliśmy tej rzeczywistości. Tutaj zrodziliśmy się do życia, tutaj jest nasze gniazdo, rodzina, tutaj żyli nasi przodkowie, tutaj są ich groby. Wraz z pokoleniami tworzymy wspólną historię - dodawał

Jak zaznaczał, "miłować Ojczyznę, moją Matkę, to znaczy stanąć na wysokości zadania, żyć w prawdziwym pokoju ze swoimi i obcymi, ale jako braćmi i siostrami".

- Wszystko, co dobre może być zbudowane tylko na błogosławieństwie Bożym - podkreślił hierarcha

Program centralnych obchodów z udziałem Biskupa Warszawsko-Praskiego Romualda Kamińskiego:

- Bardzo wiele instytucji – od szczebla centralnego aż po najmniejsze wspólnoty – podjęło wysiłek upamiętnienia 100-lecia odzyskania niepodległości. Zapraszam do udziału w uroczystościach diecezjalnych – zachęca biskup Romuald Kamiński.

  • 3 listopada, sobota, godzina 18.00: Msza Święta w intencji zmarłych kapłanów, których życie i śmierć przyczyniały się do pogłębienia wiary oraz poszerzenia wolności Polaków – Konkatedra Matki Bożej Zwycięskiej na Kamionku (po Eucharystii nastąpi procesja po przykościelnym cmentarzu)
  • 4 listopada, niedziela, godzina 12.30: Msza Święta w intencji ofiar Rzezi Pragi w 224. rocznicę tego tragicznego wydarzenia – Katedra św. Michała Archanioła i Floriana Męczennika
  • 10 listopada, sobota, godzina 16.00: koncert Chóru „Musica Sacra” Katedry Warszawsko-Praskiej pod przewodnictwem Pawła Łukaszewskiego – Katedra św. Michała Archanioła i Floriana Męczennika
  • 11 listopada, niedziela, godzina 18.00: Uroczysta Msza Święta w 100-lecie odzyskania niepodległości – Katedra św. Michała Archanioła i Floriana Męczennika.

Szczególną datą w programie obchodów jest 9 listopada. Ten dzień w parafiach Diecezji Warszawsko-Praskiej będzie przeznaczony na adorację Najświętszego Sakramentu w intencji Ojczyzny.

- Taka forma modlitwy w wyciszeniu pozwala najpełniej zobaczyć, jak wielkimi darami zostaliśmy obdarzeni poprzez odzyskanie niepodległości. Możemy również dostrzec, jak wielkie zadania stoją przed nami i jak wielka spoczywa na nas odpowiedzialność za niepodległość, wolność, rozwój i szacunek do Ojczyzny – zaznacza biskup Romuald Kamiński.

Obok uroczystości centralnych z udziałem Biskupa Warszawsko-Praskiego również w wielu parafiach organizowane są wydarzenia mające na celu uczczenie 100-lecia odzyskania niepodległości.

Dod. Jakub Troszyński 3.11.2018 o 13.09, akt. 12.11.2018 o 19.59