DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Kurs Ceremoniarza Parafialnego 2018/2019
17 listopada 2018 roku, Centrum Duszpasterstwa Młodzieży, ul. Floriańska 3

W sobotę, 17 listopada 2018 roku
rozpocznie się nowy kurs
przygotowujący kandydatów do funkcji ceremoniarza parafialnego.

Cel kursu:

  • Celem kursu jest pogłębienie duchowości liturgicznej i znajomości przepisów liturgicznych oraz przygotowanie do prowadzenia grup ministranckich i organizacji od strony liturgicznej różnego rodzaju przedsięwzięć w parafii.

Kandydaci:

  • Kandydatem może zostać promowany lektor z dwuletnim stażem (wiek: osoba pełnoletnia lub uczęszczająca do szkoły średniej) z parafii Diecezji Warszawsko-Praskiej, który pragnie służyć Chrystusowi i Kościołowi poprzez przygotowywanie liturgii jako ceremoniarz. Ceremoniarzem nie może być osoba sprawiająca trudności wychowawcze i będąca negatywnym przykładem dla młodszych ministrantów.

Zapisy:

  • Podczas pierwszego spotkania.

Dokumenty wymagane przy zapisie:

  • imienne skierowanie od Ks. Proboszcza z parafii miejsca zamieszkania (posługiwania)
  • w przypadku osób niepełnoletnich - zgoda rodziców.

Sprawy organizacyjne:

  • Spotkania kursu odbywają się w Centrum Duszpasterstwa Młodzieży, przy ulicy Floriańskiej 3 w Warszawie (wejście do kancelarii katedralne), w soboty, w godzinach 12.00-14.30.
  • Obecność na spotkaniach jest obowiązkowa – możliwe są dwie nieobecności, trzecia zasadniczo oznacza rezygnację z kursu.
  • Zajęcia kursu wykład liturgiczny oraz zajęcia praktyczne. Na każde spotkanie trzeba przynieść zeszyt i długopis.
  • Każdy kandydat podczas trwania kursu zobowiązany jest również do posługiwania na Mszy Świętej w katedrze warszawsko-praskiej (przynajmniej jeden raz).

Prosimy o życzliwe wsparcie dla lektorów wyrażających pragnienie uczestniczenia w kursie.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości proszę Księży Opiekunów Służby Liturgicznej o kontakt telefoniczny.

Ks. Łukasz Trzaska
Diecezjalny Duszpasterz Ceremoniarzy

Dod. Joanna Solak 19.10.2018 o 10.25, akt. 19.10.2018 o 11.27