diecezja.waw.pl/6082Matka Boża Zwycięska – Patronka Diecezji
Diecezja Warszawsko-Praska
Niedziela statystyczna 2018 - ZALEGŁOŚCI
21 października 2018 roku

Serdecznie dziękujemy wszystkim Księżom, którzy w przewidzianym terminie złożyli ankiety statystyczne, podając liczbę osób uczestniczących w Eucharystii oraz przyjmujących Komunię Świętą podczas zwyczajowego „liczenia wiernych" 21 października 2018 roku.

Aby Diecezja Warszawsko-Praska mogła oddać komplet danych do Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego brakuje części danych. Prosimy o jak najszybsze złożenie brakujących statystyk przez następujące Parafie: WSZYSTKIE DANE ZOSTAŁY PRZEKAZANE. BÓG ZAPŁAĆ.

Wielebni Księża Proboszczowie,

Przypominamy, że 21 października, zgodnie z uchwałą Konferencji Episkopatu Polski, we wszystkich parafiach winno odbyć się doroczne badanie niedzielnych praktyk religijnych (dominicantescommunicantes).

Podobnie jak w latach ubiegłych zwracamy uwagę, że druga strona ankiety statystycznej jest co roku inna - bieżąca dotyczy zabytków nieruchomych znajdujących się w Parafii oraz działających w Parafii grup duszpasterskich.

Prosimy o sprawdzenie aktualności posiadanego egzemplarza ankiety. Ankietę można także pobrać w wersji elektronicznej - formaty pdf i doc stanowią załączniki do niniejszej informacji.

Wypełnione ankiety należy najpóźniej do 16 listopada przekazać do Kurii Biskupiej w wersji papierowej lub drogą elektroniczną na adres: kuria@diecezja.waw.pl (po tym terminie lista zalegających Parafii będzie podobnie jak w latach ubiegłych upubliczniona).

Ankiet nie należy wysyłać do Instytutu Statystyki Kościoła - Diecezja zobowiązana jest uczynić to zbiorczo.

Z kapłańskim pozdrowieniem

Ks. Dariusz Szczepaniuk
Kanclerz Kurii

Dokument został dodany dnia 11.10.2018 o 11.06, ostatnio aktualizowany 30.11.2018 o 22.47