DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Odznaczenie państwowe dla księdza infułata Jana Byrskiego
9 października 2018 roku

Podczas dzisiejszej uroczystości w Pałacu Prezydenckim uhonorowano osoby zasłużone w służbie państwu i społeczeństwu. Ksiądz infułat Jan Byrski na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w krzewieniu wartości duchowych i narodowych oraz za ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego. Aktu dekoracji, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dokonała minister Halina Szymańska.

Ks. infułat Jan Byrski, syn Zdzisława i Stanisławy z domu Otulak, urodził się 29 stycznia 1942 r. w parafii Belsk (obecnie Archidiecezja Warszawska). Wyświęcony na kapłana 9 czerwca 1968 r. przez Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wikariusz: Leszno koło Błonia, Zalesie Dolne, NNMP w Mińsku Mazowieckim, MB Różańcowej w Warszawie-Bródnie, Świętej Rodziny w Warszawie-Zaciszu, Św. Jakuba w Warszawie-Ochocie, Proboszcz, od 1984 r. w parafii Św. Antoniego z Padwy w Mińsku Mazowieckim (organizator parafii, budowniczy kościoła i plebanii), od 13 czerwca 1993 r. do 2017 roku dziekan dekanatu Mińsk Mazowiecki Św. Antoniego z Padwy. W 1990 r. odznaczony przywilejem rokiety i mantoletu, w latach 1994-2001 kanonik honorowy Kapituły Katedralnej, od 2001 r. kanonik gremialny Kapituły Katedralnej, od 1994 r. prałat honorowy Jego Świątobliwości, od 9 czerwca 2007 r. infułat. Inicjator budowy nowych kościołów w Zamieniu, Chrośli, Żukowie, św. Jana Chrzciciela w Mińsku Mazowieckim, Królewcu, Choszczówce Stojeckiej i organizator parafii wokół tych kościołów. Rada Miasta Mińska Mazowieckiego 27 kwietnia 1996 r. nadała mu tytuł „Zasłużonego Obywatela Miasta Mińsk Mazowiecki”.

Brakuje słów do opisania zaangażowania i poświęcenia ks. Jana Byrskiego, z jakimi realizował powierzoną mu misję kontynuatora budowy kościoła, organizatora parafii i tę zasadniczą misję duszpasterską. Zaktywizował wśród tworzącej się wspólnoty rzesze ludzi dobrej woli wspomagających budowę. Ks. Jan Byrski nie poprzestał na budowie kościoła pod wezwaniem św. Antoniego z Padwy. Był inicjatorem budowy kościołów w Zamieniu, Chrośli, Żukowie, w Mińsku Mazowieckim przy ul. G. K. Sosnkowskiego, w Królewcu i w Choszczówce Stojeckiej. Do powstania tych wymienionych kościołów zakupił niezbędne grunty pod budowę, przygotował potrzebną dokumentację techniczną, uzyskał pozwolenie na budowę i wszędzie pobudował kaplicę, rozpoczynając przy niej duszpasterstwo do czasu mianowania przez biskupa księdza do kontynuowania budowy i tworzenia nowej parafii. Dla ks. Jana najważniejsze było przybliżenie wiernym praktyk religijnych i ten cel osiągnął. W czasie, gdy zarządzał parafią Św. Antoniego z Padwy w Mińsku Maz., były liczne powołania kapłańskie i zakonne. W czerwcu 2017 roku przeszedł na emeryturę.

Galeria zdjęć
Dod. Jakub Troszyński 9.10.2018 o 20.41, akt. 10.10.2018 o 9.41