Diecezja Warszawsko-Praska
Komunikat po konferencji prezentującej dokument: Normy ochrony dzieci i młodzieży oraz zasady praktyk duszpasterskich w DW-P
27 września 2018 roku

Diecezja Warszawsko-Praska przygotowała program prewencji, którego celem jest zapobieganie przestępstwom wobec dzieci i młodzieży, w tym wykorzystywania na tle seksualnym. Nowy dokument zaprezentowali podczas konferencji prasowej pasterze diecezji: Biskup Warszawsko-Praski Romuald Kamiński oraz Biskup Pomocniczy Marek Solarczyk.

Normy ochrony dzieci i młodzieży oraz zasady praktyk duszpasterskich w Diecezji Warszawsko-Praskiej są przeznaczone do stosowania przez duchownych we wszystkich parafiach, wspólnotach i dziełach. Obowiązują także świeckich wychowawców, nauczycieli, trenerów, animatorów, wolontariuszy, praktykantów oraz stażystów zatrudnionych na różnych stanowiskach i podejmujących różne zakresy odpowiedzialności w Diecezji. Normy są dokumentem prewencyjnym, który ma za zadanie: uwrażliwić na to, jak z determinacją chronić dzieci i młodzież przed zagrożeniami; jak edukować w zakresie ochrony oraz formować osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą; a także jak postępować z osobami, które zgłaszają jakąkolwiek wyrządzoną krzywdę.

– Ochronę dzieci i młodzieży traktuję jako priorytet. Przepraszam wszystkie osoby, które w jakikolwiek sposób zostały skrzywdzone przez duchownych. Pragnę uczynić wszystko, aby poczuły się znowu bezpiecznie we Wspólnocie Kościoła i odzyskały zaufanie – podkreślił Biskup Romuald Kamiński.

Przygotowany dokument szczegółowo określa: prawa dzieci i młodzieży; zasady postępowania w pracy duszpasterskiej; zasady praktyk duszpasterskich oraz rady dotyczące rozmowy z osobą, która zgłasza nadużycie. Zawarta jest w nim także procedura interwencji wobec uzyskania informacji o prawdopodobieństwie skrzywdzenia.

– Zaprezentowane Normy w bardzo szczegółowy sposób odnoszą się do praktyk życia duszpasterskiego. Jednocześnie stanowią pomoc w rozwiązywaniu trudnych spraw związanych ze skrzywdzeniem dzieci i młodzieży. Pomoc ta została przypomniana w zasadach prowadzenia rozmów z osobą pokrzywdzoną, reagowania na jej ból i krzywdę, a także w procedurach, które bezwzględnie muszą być zastosowane w przypadku nadużyć – zaznaczył Biskup Marek Solarczyk.

Podczas konferencji prasowej zostały zaprezentowane statystyki dotyczące przypadków wykorzystywania seksualnego dzieci przez duchownych na terenie Diecezji. W ramach procedur kościelnych wszczęto 12 postępowań, z których 2 nie potwierdziły prawdziwości oskarżeń. Spośród 10 pozostałych spraw 3 zostały zakończone. Wszyscy duchowni, wobec których toczyło się lub toczy postępowanie są odsunięci od pracy z dziećmi i młodzieżą. Trzej kapłani zostali suspendowani. Na czas prowadzenia postępowań wszyscy byli odsunięci od pełnionych obowiązków. Zostali poddani diagnostyce psychologicznej oraz odbyli pokutę przewidzianą prawem kościelnym.

Z dokumentem zostaną zapoznane wszystkie parafie, dzieła oraz wspólnoty diecezjalne. Każdy duchowny będzie zobowiązany do zaznajomienia się z Normami. Program prewencji będzie podlegał okresowej weryfikacji.

Jakub Troszyński
Dyrektor Biura Prasowego

W załączeniu: treść omawianego dokumentu.

Do pobrania
Dod. Joanna Solak 27.09.2018 o 15.27, akt. 31.05.2019 o 10.41