DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Konsekracja świątyni w Parafii św. Jana Marii Vianney’a – fotorelacja
30 września 2018 roku, Skrzeszew

W niedzielę, 30 września, podczas uroczystej Eucharystii o godzinie 11.00 miało miejsce poświęcenie świątyni w Parafii św. Jana Marii Vianney’a w Skrzeszewie.

Podczas powitania Ksiądz Proboszcz Krzysztof Krupa przypomniał historię powstania Parafii:

Na przełomie lutego i marca 1998 roku do ówczesnego biskupa Ordynariusza diecezji warszawsko-praskiej wpłynęła prośba delegata rolników do Warszawskiej Izby Rolnej Artura Tytkowskiego o możliwość uruchomienia we wsi Skrzeszew Ośrodka Duszpasterskiego.

Mam nadzieję, pisał w tej prośbie pan Artur, że przybliżenie wartości duchowych mogłoby przyczynić się do rozwoju aktywności ludności zamieszkującej w Skrzeszewie, Sikorach, Topolinie, Poddębiu, Komornicy, Kałuszyna, Olszewnicy Starej i Olszewnicy Nowej.

Ksiądz biskup Kazimierz Romaniuk jak widać przychylił się do tej prośby, gdyż w późniejszym czasie został zakupiony teren pod budowę kościoła.

W czerwcu 2009 ksiądz arcybiskup Henryk Hoser powołał ks. Krzysztofa Krupę z wikariusza parafii św. Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim do organizacji Ośrodka Duszpasterskiego.

19 lipca 2009 roku proboszcz parafii w Wieliszewie ksiądz kanonik Marek Janicki zaufał mu i powierzył coniedzielne odprawianie mszy świętej w pomieszczeniach należących do Urzędu Gminy w Wieliszewie mieszczących się przy ul. Nowodworskiej w Skrzeszewie.

Od września 2009 wierni gromadzili się na jednej mszy w dzień powszedni i na trzech mszach niedzielnych.

Równocześnie zostały podjęte rozmowy z architektem panem Aleksym Dworczakiem w sprawie projektu kościoła. Pan architekt Aleksy Dworczak wraz z panem inżynierem Januszem Freyem zaprojektowali budynek kościoła, który uzyskał akceptację komisji budowlanej naszej diecezji i można było przystąpić do uzyskania stosownych pozwoleń.

30 września 2009 roku ksiądz arcybiskup Henryk Hoser przybył do Skrzeszewa i dokonał poświęcenia placu pod budowę kościoła oraz krzyża, który stoi po dziś dzień w tym samym miejscu. Tę uroczystość poprzedziła pierwsza wspólna praca tutejszych mieszkańców przy ogrodzeniu placu pod budowę kościoła.

4 grudnia 2009 roku ksiądz arcybiskup wydał dekret, który powoływał z dniem 8 grudnia Ośrodek Duszpasterski pw. św. Jana Marii Vianney’a, wydzielony głównie z parafii Wieliszew i częściowo z parafii Chotomów. Do nowego Ośrodka zostały włączone miejscowości Kałuszyn, część Olszewnicy Nowej (dotychczas w parafii Chotomów), Poddębie, Sikory, Skrzeszew i Topolina.

Po uzyskaniu właściwych dokumentów i pozwoleń w maju 2010 roku można było przystąpić do budowy plebanii i kościoła. Budowa była prowadzona przez pana kierownika Marka Kowarę oraz inspektora Radosława Krzemińskiego i realizowana w systemie gospodarczym.

Zaangażowanie parafian stale mieszkających na naszym terenie, a także tych, którzy zamieszkują rekreacyjnie oraz pomoc z parafii wspomagających z Wieliszewa, Warszawy-Radości, Nieporętu, Mrozów, i wielu osób indywidualnych z innych parafii spowodowało, że po uzyskaniu wymaganych dokumentów po 5 latach budowy budynek kościoła został oddany do użytku wiernych.

8 grudnia 2015 roku została erygowana parafia pw. św. Jana Marii Vianney’a i pozostało nam pracować duszpastersko oraz upiększać naszą świątynię w oczekiwaniu na uroczystość poświęcenia kościoła.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego wydarzenia, zamieszczonej poniżej.

Galeria zdjęć
Dod. Joanna Solak 18.09.2018 o 11.57, akt. 3.10.2018 o 16.32