Diecezja Warszawsko-Praska
Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie
16 września 2018 roku, Katedra Warszawsko-Praska

W niedzielę 16 września 2018 r. w Katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika w Warszawie odbędzie się powakacyjny Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie. Będzie to spotkanie wszystkich członków Ruchu z Diecezji Warszawsko-Praskiej, zgromadzonych wokół swojego pasterza księdza biskupa Romualda Kamińskiego oraz moderatora diecezjalnego księdza Piotra Urbanowskiego.

Dzień wspólnoty będzie okazją do dzielenia się doświadczeniem letnich rekolekcji i dziękczynienia za wszystkie łaski otrzymane na oazach rekolekcyjnych. Zarówno młodzież, jak i małżeństwa z Domowego Kościoła będą także prosić o błogosławieństwo i dary Ducha Świętego na nowy rok formacyjny.

Plan Dnia Wspólnoty:

Zawiązanie wspólnoty
świadectwa
przygotowanie do Eucharystii
Eucharystia pod przewodnictwem biskupa Romualda Kamińskiego
Spotkania w grupach rekolekcyjnych:
  • młodzież na zewnątrz Katedry
  • Domowy Kościół w podziemiach Katedry
Dod. Jakub Troszyński 15.09.2018 o 23.59, akt. 17.09.2018 o 11.33