Diecezja Warszawsko-Praska
Posiedzenie Komisji ds. Sztuki i Budownictwa Sakralnego
10 października 2018 roku, Kuria Biskupia

Spotkanie Komisji ds. Sztuki i Budownictwa Sakralnego
odbędzie się w Kurii Biskupiej (ul. Floriańska 2A),
10 października 2018 r. o godz. 10.30.

Prosimy Księży Proboszczów o składanie pism, projektów, kosztorysów dotyczących remontów, inwestycji w świątyniach i innych obiektach parafialnych.

Wszelkie pomysły i zapytania budowlane proszę zgłaszać do:
Ks. kan. Grzegorz Kowalczyk
Dyrektor Wydziału Budowlanego
e-mail: gkowalczyk12@wp.pl

Dod. Joanna Solak 11.09.2018 o 13.30