DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Komunikat Wydziału Nauki Katolickiej DW-P: Ankiety - ZALEGŁOŚCI
Upłynął termin składania ankiet katechetycznych

W związku z upływem terminu składania ankiet katechetycznych oraz sprawozdań katechetycznych – 30 września - publikujemy listę parafii zalegających ze złożeniem danych. Prosimy o jak najszybsze uzupełnienie zaległości.
Ankiety można przesłać e-mailem na adres: wnkpraga@interia.pl

Wszystkie ankiety spłynęły - do 7 listopada 2018 roku.

Wielebni Księża Proboszczowie,
Drodzy Katecheci,

Przypominamy:

Każda parafia do 30 września 2018 roku ma obowiązek złożyć w Wydziale Nauki Katolickiej ankietę katechetyczną oraz sprawozdanie dla KWK (według poniższych formularzy).

Ankieta ma zawierać informacje o katechetach pracujących na terenie parafii (miejsce pracy i wymiar godzin), o typach i liczbie szkół znajdujących się na terenie parafii oraz liczbie młodzieży i dzieci uczęszczających do szkoły i na lekcje religii oraz etyki.

Bardzo prosimy o dokładne wypełnienie tych dokumentów.
Należy podać nowe nazwy szkół.

Prosimy katechetów o przekazanie stosownych informacji księżom proboszczom do 15 września 2018 roku.

Formularz ankiety katechetycznej i sprawozdania dla KWK można pobrać jako załącznik do niniejszej informacji lub ze stron internetowych:

  • www.diecezja.waw.pl
  • www.katecheza.floriańska3.pl

Katechetów, prosimy ponadto o uzupełnienie swojej teczki personalnej dyplomami o posiadanych kwalifikacjach oraz aktami awansu zawodowego.

Pozdrawiamy
WNK

Dod. Joanna Solak 5.09.2018 o 13.00, akt. 7.11.2018 o 9.45
Zobacz także:
Brak podobnych dokumentów.