Diecezja Warszawsko-Praska
Spotkanie formacyjne dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej
7 września 2018 roku, Katedra św. Michała Archanioła i św. Floriana

Najbliższe spotkanie formacyjne dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej z Diecezji Warszawsko-Praskiej odbędzie się w katedrze, św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika 7 września o godz. 18:00.

W dzień wspomnienia bł. Ignacego Kłopotowskiego, ks. biskup Romuald Kamiński odprawi Mszę Świętą, a następnie w podziemiach odbędzie się spotkanie prowadzone przez ks. Roberta Wielądka, odpowiedzialnego za formacją stałą nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej.

Podczas Mszy Świętej szafarze w albach będą mieć wyznaczone miejsce w kościele.

Na spotkaniu zostanie przedstawiony program formacji na cały rok.

Obecność obowiązkowa.

ks. Konrad Biskup
duszpasterz nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej

Dod. Joanna Solak 5.09.2018 o 10.41