Diecezja Warszawsko-Praska
Odprawa katechetyczna 2018/2019 (nagrania video)
31 sierpnia i 1 września 2018 roku, Katedra

31 sierpnia i 1 września w związku ze zbliżającym się początkiem roku szkolnego biskup diecezji warszawsko-praskiej spotkał się w katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana z nauczycielami religii pracującymi na terenie diecezji warszawsko-praskiej.

- Miejmy świadomość, że Pan Jezus polecił nam, abyśmy towarzyszyli w drodze do nieba innemu człowiekowi, w tym przypadku młodemu. Mamy towarzyszyć do tej chwili, aż sam Ojciec Niebieski powie, dosyć, ja sam przejmuję teraz rękę. Na drodze każdego z nas takich ludzi są tysiące, którzy troszczą się o drugiego człowieka. Te wszystkie funkcje są do pewnego czasu. To są zadania cząstkowe, ale towarzyszenie, trzymanie za rękę drugiego człowieka, żeby doprowadzić go do Domu Ojca będzie do ostatniej setnej sekundy - mówił w homilii bp Romuald Kamiński.

- Miejcie świadomość współodpowiedzialności za środowisko nauczycielskie, wśród którego jesteście. To nie tylko odpowiedzialność za dzieci i młodzież. Ta wasza posługa ma również cząstkę odpowiedzialności za kolegów i koleżanki. W niektórych przypadkach to może być ważniejsze - mówił bp Romuald Kamiński do katechetów.

Bp Marek Solarczyk na spotkaniu z katechetami zwrócił uwagę na wyzwania i zadania, które stoją przed nimi w roku szkolnym 2018/2019.

Wykład: „Bóg, honor, ojczyzna; kasa, fejm, tężyzna - jak wychowywać do postaw patriotycznych dziś?” przedstawiony przez pana Zbigniewa Korbę.

W imieniu Mazowieckiego Kuratora Oświaty głos zabrała pani Krystyna Mucha

Ks. Piotr Pierzchała, dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej Kurii Diecezji Warszawsko - Praskiej przedstawił najważniejsze informacje Wydziału Nauki Katolickiej na rok szkolny 2018/19.

Ks. Mariusz Czyżewski, wicedyrektor Wydziału Nauki Katolickiej Kurii Diecezji Warszawsko - Praskiej przedstawił najważniejsze informacje dotyczące konkursów diecezjalnych i ich funkcji edukacyjnej - wychowania patriotycznego dzieci.

Ks. prof. dr hab. Krzysztof Warchałowski, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko - Praskiej przedstawił sytuację Wyższego Seminarium Duchownego i poprosił o modlitwę o nowe powołania. Jak podkreślił, chodzi o "przekazanie nie tylko wiedzy, ale i wiary".

Ks. Jacek Grzybowski, diecezjalny duszpasterz akademicki zwrócił uwagę na istotną rolę księgarni Arka.

Ks. Michał Dziedzic, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Młodzieży Kurii Diecezji Warszawsko - Praskiej przedstawił zadania, jakimi zajmuje się duszpasterstwo młodzieży.

Dod. Marcin Tafejko 2.09.2018 o 15.04