Diecezja Warszawsko-Praska
Akcja 40 lat/40 historii = 1 Papież
Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” zaprasza do udziału w akcji.

W związku z 40 rocznicą wyboru
kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową
Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”
organizuje akcję 40 lat/40 historii = 1 Papież.

Ma ona na celu upamiętnienie osoby i propagowanie nauczania św. Jana Pawła II, a także kształtowanie postawy świadków wiary wśród osób świeckich. Akcja adresowana jest do dzieci, młodzieży i dorosłych. Zachęcamy do wzięcia w niej udziału wszystkich, którzy pod wpływem spotkań z Janem Pawłem II, pielgrzymek Ojca Świętego do Ojczyzny lub Jego nauczania zmienili swoje życie.

Wszystkich, którzy chcą się z nami podzielić swoją historią zachęcamy do wzięcia udziału w akcji. Szczegóły, formularz zgłoszeniowy i regulamin znajdują się na stronie: https://dzielo.pl/regulamin-akcji/ .

Szczęść Boże,

ks. Dariusz Kowalczyk
Przewodniczący Zarządu Fundacji
„Dzieło Nowego Tysiąclecia”

Dod. Joanna Solak 12.06.2018 o 10.58, akt. 12.06.2018 o 14.10