Diecezja Warszawsko-Praska
Abp Henryk Hoser SAC wizytatorem apostolskim o charakterze specjalnym dla parafii w Medziugoriu
31 maja 2018 roku

Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej poinformowało:

Dnia 31 maja 2018 r. Ojciec Święty mianował J. E. abp. Henryka Hosera, SAC, emerytowanego biskupa diecezji Warszawa-Praga (Polska), wizytatorem apostolskim o charakterze specjalnym dla parafii w Medzjugorje, na czas nieokreślony i ad nutum Sanctae Sedis.*

Chodzi o zadanie wyłącznie duszpasterskie, będące kontynuacją misji Wysłannika Specjalnego Stolicy Apostolskiej dla parafii Medjugorje, powierzonej abp. Hoserowi 11 lutego 2017 r., którą zakończył w minionych miesiącach.

Misja wizytatora apostolskiego ma na celu zapewnienie stałego towarzyszenia wspólnocie parafialnej Medziugorie oraz wiernym udającym się tam z pielgrzymką, których potrzeby wymagają szczególnej uwagi.

* ad nutum Sanctae Sedis - do dyspozycji Stolicy Apostolskiej

źródło: http://episkopat.pl/abp-hoser-stalym-wizytatorem-apostolskim-w-medzjugorje/

Ekscelencjo,
Najczcigodniejszy Księże Arcybiskupie

Serdecznie gratulujemy zaufania, z jakim Ojciec Święty Franciszek składa w ręce Waszej Ekscelencji tę niełatwą misję.

Zapewniamy o modlitwie, by to nowe wezwanie podejmowane przez Księdza Arcybiskupa w służbie Kościołowi Powszechnemu przyniosło błogosławione owoce.

Wypraszamy potrzebne siły, dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej Zwycięskiej w realizacji tego odpowiedzialnego zadania.

+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski
wraz z Prezbiterium
i Ludem Bożym Diecezji

Dod. Joanna Solak 31.05.2018 o 17.59, akt. 6.06.2018 o 22.04