Diecezja Warszawsko-Praska
Komunikat w sprawie dyspensy w dniu 1 czerwca 2018 roku

Komunikat w sprawie dyspensy w dniu 1 czerwca 2018 roku

Na podstawie kanonu 87 § l Kodeksu Prawa Kanonicznego - udzielam dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek, 1 czerwca 2018 roku wszystkim Diecezjanom oraz Gościom, którzy w tym dniu będą przebywali na terenie Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Przypominam zarazem, że korzystając z dyspensy należy odmówić modlitwę w intencji Ojczyzny i Diecezji.

+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski

Dod. Joanna Solak 29.05.2018 o 14.09