Diecezja Warszawsko-Praska
Brat Elia w par. na Pl. Szembeka (transmisja on-line)
17 maja 2018 roku

Spotkanie ze współczesnym stygmatykiem, bratem Elią odbędzie się w Warszawie, w parafii pw. Najczystszego Serca Maryi, ul Chłopickiego 2. Grochów - Pl. Szembeka, dnia 17 maja 2018 roku.

W planie m.in. Adopcja duchowa dziecka poczętego, świadectwo, nabożeństwo majowe, uwielbienie, Msza Św, konferencja oraz błogosławieństwo Fra Elia.

Fra Elia doświadcza fizycznie obecności Bożej. W swoim życiu widział Anioła Stróża, Matkę Bożą.Jest pełen pokory, miłości, spokoju. Nosi stygmaty, które otrzymał kiedy wstąpił do kapucynów. Stygmaty otwierają się co piątek, a co roku w Wielkim Tygodniu jego ciało krwawi, a on współprzeżywa mękę Pańską.

Dod. Marcin Tafejko 17.05.2018 o 12.59