Diecezja Warszawsko-Praska
Konkurs katechetyczny „Najpiękniejsza suknia miłości dla naszej Królowej” oraz „Na początku mego listu...” - rozdanie nagród (relacja video, fotogaleria)
16 maja 2018 roku

Konkurs diecezjalny dla uczniów szkół podstawowych uczęszczających na lekcje religii z okazji peregrynacji kopi obrazu Matki Bożej Częstochowskiej po parafiach Diecezji Warszawsko – Praskiej oraz z okazji 100-nej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Konkurs został przeprowadzony w dwóch kategoriach:

Młodzi kreatorzy mody miłości - „Najpiękniejsza suknia miłości dla naszej Królowej" dla uczniów klas I-III. Zadaniem dzieci jest zaprojektowanie i wykonanie sukni dla Matki Bożej w formie plastycznej, na podstawie pobranego szablonu z wydziału katechetycznego, do ikony Matki Bożej Częstochowskiej.

Piszemy do Królowej Polski - „Na początku mego listu..." dla uczniów klas IV-VI. Zadaniem konkursowym jest napisanie listu do Matki Bożej Królowej Polski na dowolnie wybrany temat. Może to być list, który „informuje" Matkę Bożą o jakiejś ważnej dla dziecka sprawie osobistej, rodzinnej, parafialnej. Dla osób zainteresowanych historią, inspiracją do pracy może być 100-na rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.

Galeria zdjęć
Dod. Marcin Tafejko 17.05.2018 o 12.55, akt. 22.05.2018 o 14.14