DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
60-lecie parafii MB Królowej Polski w Otwocku-Kresach (relacja video, nagranie homilii)
3 maja 2018 roku

3 maja 2018 roku miała miejsce uroczysta Msza Święta z okazji 60-lecia parafii Matki Bożej Królowej Polski w Otwocku-Kresach. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił bp Romuald Kamiński, ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej.

Parafię erygował Kard. Stefan Wyszyński dnia 21 września 1978 z części parafii Św. Wincentego w Otwocku. Proboszczem parafii jest ks. kan. Jan Śmigasiewicz.

– Zamysł był jeden. Sprawić, żeby ta opieka pasterska i wszystko to, co tyczy się sprawami wiary, moralności, naszej drogi do świętości, żeby to było jak najprostsze, jak najkrótsze. Żebyśmy mogli jak najowocniej przeżywać naszą codzienność – mówił bp Romuald Kamiński z okazji 60-lecia parafii Matki Bożej Królowej Polski w Otwocku-Kresach.

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

Tytuł Matki Bożej, jako Królowej narodu polskiego, sięga drugiej połowy XIV-go wieku. Grzegorz z Sambora po raz pierwszy nazywa wtedy Maryję Królową Polski i Polaków. Teologiczne uzasadnienie tytułu „Królowej” pojawia się w wieku XVII-ym po zwycięstwie odniesionym nad Szwedami, które przypisywano wstawiennictwu Maryi.

Papież Benedykt XV przychylił się do prośby polskiego Episkopatu w roku 1920. Jako datę zaproponowano 3 maja, nawiązując w ten sposób do Konstytucji 3 Maja, którą można w pewnym sensie uważać za wypełnienie ślubów Jana Kazimierza.

Święto zostało ustanowione i jest obchodzone od 1923 roku. W 1962 roku papież Jan XXIII ogłosił Maryję Królową Polski główną patronką kraju i opiekunką narodu polskiego.

Dod. Marcin Tafejko 4.05.2018 o 18.53, akt. 4.05.2018 o 20.13