DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Msza Św. w święto Marka Ewangelisty - dzień imienin Ks. Bp. Marka Solarczyka (nagranie homilii, relacja video)

25 kwietnia, w święto św. Marka Ewangelisty, a zarazem w dniu imienin bpa Marka Solarczyka, w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko - Praskiej, miała miejsce uroczysta Msza Święta.

- Główny motyw wpisany w posługę kapłańską to zaproszenie i zobowiązanie, aby w tym czasie i miejscu być świadkiem Dobrej Nowiny, że Bóg żyje. Kiedy przywołujemy św. Marka, to jego życie pokazuje dwa niesamowite momenty - mówił bp Marek Solarczyk podczas Mszy Świętej w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko - Praskiej w Święto świętego Marka Ewangelisty

Ekscelencjo, Księże Biskupie Marku!

dołączmy się do życzeń:

- niech święty Marek Ewangelista uprasza każdego dnia siłę i wszelkie łaski do żarliwego, odważnego przepowiadania Dobrej Nowiny, a uśmiech, radość i życzliwość niech tak jak dotąd nie opuszczają Czcigodnego Solenizanta i będą najlepszą rękojmią codziennej służby Kościołowi i bliźniemu.

Dod. Marcin Tafejko 25.04.2018 o 20.26, akt. 25.04.2018 o 20.27