DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Źródła życia konsekrowanego
19 kwietnia 2018 roku, Aula Kurii Biskupiej

Publikujemy materiały ze spotkania, które miało miejsce 19 kwietnia 2018 roku. Odbywało się w Auli Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej.

Homilię wygłosił ks. prał. Jerzy Gołębiewski:

Konferencję o Bojaźni Bożej – ks. Grzegorz Zagórowski:

Dod. Joanna Solak 19.04.2018 o 13.53, akt. 19.04.2018 o 14.03