Diecezja Warszawsko-Praska
Feniksy dla Diecezji Warszawsko-Praskiej
14 kwietnia 2018 roku

Stowarzyszenie Wydawców Katolickich
po raz XX przyznało wyróżnienia i nagrody Feniks.
Wśród przyznanych Feniksów 5 ma swoje odniesienia
do Diecezji Warszawsko-Praskiej.

1. Wyróżnienie w kategorii: Kościół wobec współczesności dla Wydawnictwa Jedność za książkę: Wobec in vitro. Genetyczne, moralne, filozoficzne, teologiczne i prawne aspekty zapłodnienia pozaustrojowego”. Jest to podręcznik bioetyczny dotyczący problematyki zapłodnienia pozaustrojowego wydany staraniem ks. arcybiskupa Henryka Hosera SAC, pod redakcją ks. prof. Franciszka Longchamps de Bérier i ks. dr hab. Jacka Grzybowskiego

2. Mały Feniks specjalny 2018 dla czasopisma „Któż jak Bóg” w 25 lecie istnienia dwumiesięcznika.

3. Mały Feniks 2018 dla pani Barbary Sulek-Kowalskiej za promocję dobrej książki na łamach Tygodnika Idziemy, na falach radiowych wskazywanie misji dziennikarza jako wykładowca Wydziału Dziennikarstwa UW i za podręczniki dla dziennikarzy. Laureatka jest sekretarzem redakcji Tygodnika Idziemy.

4. Feniks 2018 w kategorii: Muzyka chrześcijańska klasyczna dla Musica Sacra Edition za Polskie Pastorałki autorstwa pana prof. Pawła Łukaszewskiego, prorektora Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie, dyrektora chóru katedry Warszawsko-Praskiej Musica Sacra.

5. Feniks Srebrny 2018 dla Jego Ekscelencji abp. Henryka Hosera SAC za posługę misyjną i pasterskie zaangażowanie w służbie Stolicy Apostolskiej, Kościołowi, zwłaszcza Kościołowi w Polsce; za wsparcie i otwartość na rozwój mediów oraz przyczynienie się do powstania prawdziwej grupy medialnej; za wkład w rozwój Targów Wydawców Katolickich.

Dod. Joanna Solak 18.04.2018 o 15.47, akt. 19.04.2018 o 9.21