Diecezja Warszawsko-Praska
Beatyfikacja sługi Bożej Hanny Chrzanowskiej
28 kwietnia 2018 roku, Łagiewniki

Beatyfikacja Czcigodnej sługi Bożej Hanny Chrzanowskiej

Zapraszamy do udziału w krakowskich uroczystościach

W sobotę, 28 kwietnia br. o godzinie 10.00
rozpocznie się w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach
uroczysta beatyfikacja czcigodnej sługi Bożej Hanny Chrzanowskiej
– pielęgniarki, działaczki charytatywnej, pedagoga,
instruktorki i prekursorki pielęgniarstwa rodzinnego, domowego i parafialnego. Uroczystościom będzie przewodniczył kardynał Angelo Amato.

Sanktuarium bł. Hanny Chrzanowskiej będzie mieściło się w krakowskim kościele św. Mikołaja (ul. Kopernika 9), gdzie obecnie spoczywają jej doczesne szczątki.

Diecezjalne duszpasterstwo Służby Zdrowia zaprasza osoby zainteresowane wzięciem udziału w tych uroczystościach na pielgrzymkę autokarową:

 • wyjazd – 27 kwietnia po południu
 • powrót – 28 kwietnia wieczorem
 • koszt – 150 zł/osoby (nocleg, kolacja, śniadanie, przejazd; cena może ule zmianie w zależności od liczby uczestniczących w wyjeździe osób)
 • szczegółowe informacje – 509915062 (p. Małgorzata)

Hanna Chrzanowska urodziła się 7 października 1902 roku w Warszawie, ochrzczona została w Parafii św. Wojciecha BM w Wiązownej. Pochodziła z zamożnej rodziny szlacheckiej, która jednak pozostawała wrażliwa na los potrzebujących.

Ze względu na słabe zdrowie dzieciństwo spędzała na nauce domowej i kuracjach sanatoryjnych (Francja, Zakopane).

W 1910 roku rodzina przeniosła się do Krakowa a Hanna podjęła naukę najpierw w szkole Okołowiczówny a następnie w gimnazjum sióstr urszulanek, w którym zdała maturę.

Po maturze, w 1920 roku rozpoczęła się jej droga zawodowa jako pielęgniarki: podstawowe kursy i praca w Klinice Chirurgicznej przy Kopernika. Przez dwa lata studiowała także polonistykę na UJ. Po przejściu operacji chirurgicznej lewej dłoni zaangażowała się w ambulatorium Pań Ekonomek przy ul. Warszawskiej.

W latach 1922-24 kontynuowała naukę w Warszawskiej Szkole Pielęgniarstwa a po jej ukończeniu wyjechała do Paryża na stypendium Rockefellera. Po powrocie do kraju i Krakowa w 1926 roku rozpoczęła pracę instruktorki pielęgniarstwa społecznego w Uniwersyteckiej Szkole Pielęgniarek i Higienistek. Kolejny wyjazd na stypendium, tym razem do Belgii poświęciła zgłębianiu tej ostatniej kwestii – pracy szkolnej higienistki.

Aktywnie pracowała zawodowo jako pedagog. Wstąpiła do Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Zawodowych, współpracowała z czasopismem Pielęgniarka Polska (była w latach 1929-39 redaktorem naczelnym). Po wojnie publikowała na łamach Pielęgniarki i Położnej oraz Myśli Narodowej.

Coraz częściej pracę pedagogiczną uniemożliwiała choroba i konieczność podejmowania kuracji.

II wojna światowa zastała ją w Warszawie – wyjechała do Krakowa i podjęła współpracę z Obywatelskim Komitetem Pomocy Społecznej abp. Adama Sapiehy; podjęła również działalność konspiracyjną. Zajmowała się wysiedlonymi i uchodźcami, współpracowała z więźniami. Po wyzwoleniu Krakowa pracowała na rzecz osób przesiedlanych i repatriantów.

Od 1 kwietnia 1945 roku włączyła się w prace nad reaktywacją Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Higienistek, która wkrótce przekształciła się w trzyletnią szkołę Pielęgniarsko-Położniczą.

Lato 1946 roku przyniosło kolejny wyjazd stypendialny – tym razem rok w Stanach Zjednoczonych i współpraca ze strukturami nowojorskiego pielęgniarstwa domowego.

Po powrocie do kraju prowadziła w różnych miastach Polski kursy dokształcające dla pielęgniarek.

Z początkiem roku szkolnego 1957/58 rozpoczęła pracę w Kobierzynie, na stanowisku dyrektorki Szkoły Pielęgniarstwa Psychiatrycznego. Po roku Szkołę zamknięto – Hanna wróciła do Krakowa i przeszła na wcześniejszą emeryturę.

Jako pedagog pozostawiła po sobie podręcznik Pielęgniarstwo w otwartej opiece zdrowotnej.

Od 1955 organizowała okresowe konferencje i coroczne rekolekcje dla pielęgniarek, prowadzone we współpracy z kapłanem, cieszące się dużym zainteresowaniem. Napisała wówczas tzw. Rachunek sumienia pielęgniarki. Organizowała również wyjazdy do Częstochowy, które były nieformalnymi zjazdami służby zdrowia na Jasnej Górze, mimo nieprzychylnego wówczas stanowiska władz państwowych.

Hanna Chrzanowska była pomysłodawczynią systemu tzw. pielęgniarstwa parafialnego. Przekonywała księży proboszczów do rozszerzania opieki nad chorymi w domu w obrębie parafii, a siostry zakonne przygotowywała do współpracy. Dzięki niej oprócz pomocy duchowej i materialnej chory mógł oczekiwać także pomocy od pielęgniarki przychodzącej do jego domu. Także jej zasługą był pomysł Mszy Świętych w domach chorych, szczególnie chronicznych.

W 1966 dała o sobie znać choroba nowotworowa. Konieczna okazała się operacja, radioterapia….

12 lutego 1973 roku Hanna Chrzanowska wygłosiła na spotkaniu Dyrektorów Diecezjalnych Duszpasterstwa Dobroczynności swój ostatni referat pt. Apostolstwo świeckich w opiece nad chorymi. 12 kwietnia tegoż roku przyjęła z rąk ks. Franciszka Macharskiego sakrament namaszczenia chorych, 28 kwietnia straciła przytomność, a 29 kwietnia około godz. 4:00, zmarła w swoim mieszkaniu.

2 maja odbyły się uroczystości pogrzebowe pod przewodnictwem kard. Karola Wojtyły przy licznym udziale duchowieństwa, wiernych i pielęgniarek. Początkowo została pochowana w grobie rodzinnym na Cmentarzu Rakowickim.

6 kwietnia 2016 odbyła się ekshumacja szczątków, przeprowadzono badania w Instytucie Medycyny Sądowej w Krakowie, a następnie zostały one złożone w krypcie kościoła św. Mikołaja w Krakowie. (za: Wikipedia)

Kalendarium procesu beatyfikacyjnego Służebnicy Bożej Hanny Chrzanowskiej
 • Kwiecień 1993 roku - Po Mszy św. odprawionej w Bazylice oo. Franciszkanów przez śp. ks. bpa Stanisława Smoleńskiego, w dwudziestą rocznicę śmierci wśród obecnych pielęgniarek, chorych i ich opiekunów padł pielęgniarski wniosek o podjęcie starań by rozpoczęto proces beatyfikacyjny Hanny Chrzanowskiej.
 • 4 grudzień 1995 roku - Podczas wizytacji kanonicznej Parafii św. Mikołaja w Krakowie przez ks kard. Franciszka Macharskiego, po spotkaniu z przedstawicielami Służby Zdrowia, Zarząd Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Polskich z jego prezesem Izabelą Ćwiertnią, duszpasterzem pielęgniarek ks. Kazimierzem Kubikiem, zwrócił się do Księdza Kardynała z prośbą o wszczęcie starań zmierzających do wyniesienia na ołtarze Hanny Chrzanowskiej.
 • Marzec 1997 roku - Biskupi polscy zebrani na 287. Konferencji Episkopatu Polski wyrazili pozytywną opinię o stosowności wszczęcia procesu.
 • Powołanie przez ks. kard. Franciszka Macharskiego Komisji Historycznej pod przewodnictwem prof. dr Urszuli Perkowskiej.
 • Październik 1998 roku - Zakończenie prac Komisji Historycznej. Proboszcz parafii ks. prałat Antoni Sołtysik zwraca się oficjalnym pismem do Księdza Kardynała o otwarcie procesu beatyfikacyjnego Hanny Chrzanowskiej.
 • 3 listopada 1998 roku - Ks. kard. Franciszek Macharski otworzył proces kanonizacyjny Służebnicy Bożej Hanny Chrzanowskiej. W kaplicy Arcybiskupów Krakowskich odbyło się zaprzysiężenie członków Trybunału Archidiecezjalnego.
 • Maj 1999 roku - W kościele pw. św. Mikołaja w każdą trzecią środę miesiąca trwają modlitwy o wyniesienie na ołtarze Hanny Chrzanowskiej. Jest to jednocześnie dzień spotkań formacyjnych dla pielęgniarek i położnych.
 • Przesłuchania świadków życia i dzieła Służebnicy Bożej. Przesłuchano ponad 70 osób.
 • 30 grudnia 2002 roku - Uroczyste zamknięcie procesu beatyfikacyjnego na szczeblu diecezjalnym Służebnicy Bożej Hanny Chrzanowskiej przez ks. kard. Franciszka Macharskiego.
 • 30 stycznia 2003 roku - Przekazanie dokumentów procesowych do Kongregacji ds. Kultu Świętych przy Stolicy Apostolskiej. Postulatorem rzymskim procesu beatyfikacyjnego został wybrany ks. Mieczysław Niepsuj z Watykanu.
 • 30 września 2015 roku - podczas audiencji w Watykanie dla prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kard. Angelo Amato, Ojciec Święty Franciszek potwierdził dekrety o heroiczności cnót Sług Bożych ks. Franciszka Blachnickiego i pielęgniarki Hanny Chrzanowskiej.
 • 6 kwietnia 2016 roku - Doczesne szczątki Czcigodnej Służebnicy Bożej zostały przeniesione z Cmentarza Rakowickiego do krypty w kościele pw. św. Mikołaja w Krakowie przy ul. Kopernika 9.
 • 7 lipca 2017 roku - Zatwierdzenie przez Ojca Świętego Franciszka dekretu beatyfikacyjnego Sługi Bożej Hanny Chrzanowskiej. Podstawą było uznanie cudu za przyczyną Służebnicy Bożej.
 • 7 grudnia 2017 roku - Wydanie Dekretu przez ks. Abp. Marka Jędraszewskiego, Metropolitę krakowskiego powołującego Komitet Organizacyjny dla przygotowania uroczystości beatyfikacyjnej.

(Źródło)

Dod. Joanna Solak 13.04.2018 o 13.28, akt. 23.04.2018 o 13.28