Diecezja Warszawsko-Praska
XXIV Targi Wydawców Katolickich (transmisja on-line Mszy Świętej)
12-15 kwietnia 2018 roku, Arkady Kubickiego, Zamek Królewski

XIV Targi Wydawców Katolickich
12-15 kwietnia 2018 roku, Arkady Kubickiego

W imieniu Organizatora – Stowarzyszenia Wydawców Katolickich – zapraszamy na XXIV Targi, które odbędą się w dniach od 12 – 15 kwietnia 2018 r.

Targi, tak jak poprzednie, odbędą się w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim, Plac Zamkowy 4, Warszawa. Arkady Kubickiego – miejsce znajdujące się w centrum Stolicy, w którym organizowanych jest wiele ekspozycji targowych, wystawienniczych, kulturalnych. Poprzednie edycje Targów ukazały, że to dobre miejsce dla tej wciąż rozwijającej się imprezy targowej.

Targi odbywać się będą w tradycyjnym terminie tzn. przed 2. Niedzielą po Wielkanocny.

Będą włączeniem się w realizację hasła Roku Duszpasterskiego Duch, który umacnia miłość. Rok I: Odkrywanie Osoby i darów Ducha Świętego, a także w Jubileusz 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Wydarzenia targowe będą także włączeniem się w Rok Świętego Stanisława Kostki.

Niech to spotkanie ze słowem w każdym jego wymiarze: mówionym, pisanym, drukowanym, ilustrowanym obrazem i dźwiękiem będzie czasem „rozszerzonej i pogłębionej katechezy, dążenia do dojrzałości w wierze przez nawrócenie w wymiarze osobistym i społecznym oraz życie w radości i nadziei, momentem podjęcia działań zmierzających do ukształtowania w wiernych duchowości chrzcielnej, która winna w nas dojrzewać i rozwijać się na drodze dorosłego życia, po przyjęciu chrztu.

Serdecznie zapraszamy.

Źródło

Dod. Joanna Solak 5.04.2018 o 14.02, akt. 15.04.2018 o 8.55